Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Grupa wsparcia – 27.09 wtorek. godz. 17:00 (co dwa tygodnie)

Zajęcia plastyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzeństwa/ przyjaciół, we wtorek 20.09 godz. 16:15 (co tydzień)

Warsztaty Zdrowe Ciało- Zdrowy Duch, 28.09 18:00 (różne terminy!)

Indywidualne sesje job coachinu (różne terminy)

Projekt „Zaopiekowani” – wsparcie rodziców, opiekunów, rodzeństwa dzieci i zależnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem narzędzi z obszarów fizjoterapii, rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej (w tym kulturalnej) oraz zawodowej dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia