Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy serdecznie na warsztaty dla rodziców, opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Warsztaty odbywają się we wtorki- 25.10, 8.11 oraz 22.11 w Centrum Integracja w Gdyni przy ul. Traugutta i są bezpłatne.