Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.


Program wydarzenia:
10:30 – 10:45 Uroczyste otwarcie forum

10:45- 11:00 Prezentacja i podsumowanie projektu „Idę do pracy”

11:05- 11:20 Prezentacja i podsumowanie projektu „Zaopiekowani”

Przerwa i odwiedzanie stanowisk organizacji, konsultacje

12:00- 12:40 Debata o wsparciu dla rodziców osób z niepełnosprawnościami

12:45- 13:25 Debata o sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

13:30 Zakończenie forum


Podczas wydarzenia dostępne będą stoiska wystawiennicze gdyńskich organizacji oraz stanowiska ekspertów.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy przez link:


https://app.evenea.pl/event/gdynskieforum/