Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Do końca 2021 Fundacja Wielkie Rzeczy prowadzi pilotażowy projekt Rodzice Rodzicom- kompleksowe wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w Gdyni, który finansowany jest ze środków PFRON i Miasta Gdyni.

Działania zaplanowane w projekcie (platforma internetowa z dedykowanym forum, profil w mediach społecznościowych, Punkt Konsultacyjny Rodzice- Rodzicom) przygotowywane są głównie przez rodziców, a dedykowane są wszystkim gdyńskim rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami.

Inicjatorki pomysłu (mamy dzieci z niepełnosprawnościami: Beata Potocka, Agata Nikodem, Agata Wołek i Aneta Narloch) marzyły, by wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami docierało szerzej i dalej niż krótkie rozmowy rodziców lub wymiana wiedzy i doświadczeń w poczekalniach gabinetów i miejsc terapii. Marzyły, by powstało miejsce, w którym można zacząć swoją indywidualną drogę wspierania swojego dziecka, w oparciu o informacje i doświadczenie innych rodziców, którzy już są na podobnej drodze.

W ramach projektu inicjatorki tworzą przestrzeń na wymianę wiedzy, informacji i wzajemne wsparcie w rodzicielstwie, dla wszystkich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, bez względu na to jaki przymiotnik stoi przy słowie rodzice (biologiczni, zastępczy, adopcyjni), wszystkich rodziców bez względu na wiek dzieci oraz rodzaj niepełnosprawności.

Na bazie doświadczeń braku dostatecznej informacji, niedostatecznego wsparcia w rodzicielstwie, a często braku dostępnych terapii i rehabilitacji dla dziecka, napisały Niezbędnik dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami- Gdyńscy Rodzice Niezwykłych Dzieci, który dystrybuowany będzie w najbliższych dniach w Gdyni i jest jedną z desek ratunku, dla wszystkich, którzy szukają wsparcia dla swojego dziecka i dla siebie, np. na etapie diagnozy dziecka.

Jednym z działań projektowych jest profil w mediach społecznościowych: fb/Gdyńscy Rodzice Rodzicom, gdzie przekazywane są informacje o wszystkim, co dzieje się w Gdyni, o trwających projektach, dostępnych miejscach, terapiach i spotkaniach. To bank wiadomości, który będzie uzupełniany przez partnerskie organizacje i instytucje, gdzie rodzic w jednym miejscu znajdzie wszystkie gdyńskie aktualności w tematach dotyczących niepełnosprawności dzieci czy rodzicielskich/ opiekuńczych wyzwań.

Działa już Punkt Konsultacyjny. W ramach punktu rodzice dzieci z różnymi niepełnosprawnościami pełnią dyżury telefoniczne, online oraz stacjonarne. są gotowi na rozmowy dotyczące niepełnosprawności, terapii, leczenia, rodzicielstwa.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na profilu FB, o każdej porze można wysłać SMS na numer punktu: 735 198 778, osoba pełniąca najbliższy dyżur oddzwoni.

Wkrótce opublikowana zostanie platforma internetowa, która będzie bogata w informacje oraz treści, dotyczące dziecka i rodzica/ całej rodziny. Od 23 listopada przeprowadzone zostaną webianaria dla rodziców, z udziałem ekspertów, a dodatkowo 17 listopada w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące szerokiej współpracy gdyńskich instytucji i organizacji pozarządowych.

W ramach pilotażu projektu rozpoczniemy budowanie szerokiej koalicji współpracy specjalistów, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych, które działają na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w naszym mieście.

Motto inicjatorek: Twórzmy niezwykłą społeczność, stwarzajmy lepszy, bardziej dostępny świat. Dla naszych Dzieci.

Projekt Rodzice Rodzicom- kompleksowe wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w Gdyni finansowany jest ze środków PFRON i Miasta Gdyni. Projekt prowadzi Fundacja Wielkie Rzeczy.