Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Najczęściej wybierane terapie

Nie sposób wskazać wszystkich możliwych terapii dostępnych po okresie noworodkowym/ niemowlęcym. Różnią się one w zależności od wyzwań dziecka lub diagnozy/ choroby dziecka.

Najbardziej popularne to:

Terapia Integracji Sensorycznej, która pomaga dziecku prawidłowo/ lepiej przetwarzać informacje, które płyną do nas ze świata za pośrednictwem naszych zmysłów- dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu, ale również tak zwanych „nowych zmysłów”, czyli nocycepcji, który odpowiada za odczuwanie bólu skóry, stawów i narządów, temperatury (wewnątrz ciała i na zewnątrz) równowagi, propriocepcji-tak zwanego czucia głębokiego.

Terapia Logopedyczna/ neurologopedyczna, wspierają rozwój mowy i komunikacji.

Terapia Psychologiczna, w tym treningi umiejętności społecznych, wspierają ogólny rozwój kompetencji dziecka, w tym społecznych.

Z terapii o udowodnionej skuteczności oraz ugruntowanych założeniach, jednak traktowanych wciąż jako wspomagające warto rozważyć, jak wspierać mogą nasze dziecko:

dogoterapia (w Gdyni Fundacja Dogtor)

hipoterapia (Gdyńskie Centrum Sportu)

felinoterapia

delfinoterapia

metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

arteterapia (Stowarzyszenie Halo Kultura, prowadzi wiele zajęć gratis ze środków miasta)

muzykoterapia

zajęcia w wodzie- regularne wizyty na basenie (zniżki dla dzieci z niepełnosprawnością lub zajęcia metodą Halliwicka)

Ważne terapie dla wielu niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju to:

Terapia ręki, może wesprzeć już małe dziecko, gdy ma problemy/ nie lubi samodzielnego ubierania, zabaw plastycznych, samodzielnego jedzenia.

Terapia Widzenia, która usprawnia wzrok w przypadku np. zeza, uciekającego oczka

Terapia żywienia, wspiera w przypadku wybiórczości pokarmowej, neofobii żywieniowej, ARFID, PIKA, przy problemach „niejadka”

oraz Trening Słuchowy, w tym np. Johansensa, Tomatisa, które wspierają nie tylko prawidłowy słuch, ale przetwarzanie informacji.

Zadaniem rodzica nie jest próbowanie i realizowanie wszystkich możliwych terapii i form wsparcia. Najważniejszy jest wybór konkretnych terapii, które na danym etapie najbardziej mogą wesprzeć rozwój dziecka oraz sposobów pracy z dzieckiem.

Terapia to ludzie, najwięcej uczymy się od osób, które lubimy, pamiętajmy o tym przy dokonywaniu wyboru czy zmianie wyboru terapii. Dobry terapeuta i rehabilitant, który jest gotowy budować relację, wspierać dziecko i całą jego rodzinę, to ogromne wsparcie rozwoju dziecka. Niezależnie od wybieranych terapii i terapeutów, zawsze kierujmy się dobrem naszego dziecka, które jest indywidualnością i mierzyć warto jego rozwój jego unikalną miarą.