Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Dyżurujemy pod numerem telefonu : 735 198 778