Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.
WŁAŚCICIEL SERWISU
Gdyńskie Centrum Zdrowia

ul. Chwarznieńska 4

81- 613 Gdynia

+48 58 880 83 22

www.gcz.gdynia.pl

ORGANIZATOR
Fundacja Wielkie Rzeczy

ul. Śląska 33/84

81-310 Gdynia

+48 607 88 00 67

www.wielkierzeczy.org