Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Fundacja ADAPA została zarejestrowana 31 grudnia 2007 roku. Zarząd i Radę Fundacji tworzą zarówno rodzice jak i profesjonaliści nauk medycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

http://www.adapa.pl/