Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni dzięki zaangażowaniu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu Władz Miasta Gdyni oraz wielu innych podmiotów i organizacji, utworzyło pod swoim patronatem trzy placówki otwierając przed dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi nowe ścieżki rozwoju. Dzięki wspólnym inicjatywom powstało Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji (CR OWI) znany wcześniej pod nazwą DCA (Dzienne Centrum Aktywności), Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Teatr Biuro Rzeczy Osobistych (BRO) oraz 2 punkty ksero w Urzędzie Miasta Gdyni prowadzone i obsługiwane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.