Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy niewielką, lecz dość różnorodną grupą osób. Różni nas wiek, wykształcenie, doświadczenia życiowe i zawodowe, stan zdrowia oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności. Od 2013 roku spotykamy się regularnie i sprawia nam to przyjemność. Łączy nas bowiem wspólne marzenie stworzenia w Gdyni wspólnoty L’Arche – miejsca wyjątkowego, gdzie będziemy widzieć wartość innych osób, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności. Idea L’Arche jest czymś, co staramy się poznać i poczuć. Budujemy dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i mieszkających z nimi asystentów, ale mamy świadomość tego, że budowa wspólnoty L’Arche to coś znacznie więcej. Naszym fundamentem jest zaufanie do Boga i wiara w jego plan dla nas. Staramy się razem odkrywać i stopniowo wcielać w życie ten plan, który On przed nami stawia. Obecnie realizujemy to zamierzenie jako oficjalny Projekt L’Arche, a w przyszłości, jako Wspólnota L’Arche