Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Fundacja Dogtor to organizacja, której od 2002 roku przyświeca misja wspierania osób z niepełnosprawnością oraz potrzebujących wsparcia poprzez szeroko pojęte działania przy udziale zwierząt. Dogoterapia jest formą wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji,  w której uczestniczy odpowiednio przeszkolony pies. Spotkania z czworonogiem są rodzajem terapii wspomagającej i mogą stanowić uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji pacjenta.
Mówiąc o dogoterapii możemy wyróżnić jej trzy podstawowe formy:

Terapia wspomagająca z udziałem psa (AAT)– najbardziej formalna metoda pracy ściśle oparta na programie terapeutycznym, w której zawodowo przygotowanemu do pracy terapeucie (pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, logopeda) towarzyszy pies; przebieg spotkania oraz postępy pacjenta są dokumentowane.

Zajęcia z udziałem psa (AAA)– są to wielorakie formy luźnych spotkań z psami, mające na celu poprawę samopoczucia, wywołanie uczucia radości oraz zmobilizowanie pacjenta do spontanicznego wykonywania zadań terapeutycznych, nie wymagają programów terapeutycznych oraz dokładnej dokumentacji.

Edukacja z udziałem psa (AAE)– jest to forma wspomagania edukacji przy udziale psa, np. zajęcia z edukacji humanitarnej, nauka właściwych postaw wobec psa.

W naszej Fundacji realizujemy terapię przy udziale psów, zajęcia edukacyjne, prowadzimy kursy dla przyszłych dogoterapeutów i miłośników zwierząt oraz szkołę dla psów. Realizujemy też projekt: Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdynia, będących w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia

Więcej informacji na stronie: http://www.dogtor.org.pl

Oraz facebooku:  www.facebook.com/fundacjadogtor/