Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy na I Gdyńskie Forum środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w imieniu fundacji, stowarzyszeń, ekspertów i wolontariuszy realizujących projekty „Idę do pracy” oraz „Zaopiekowani”.

Projekt „Zaopiekowani” – finansujemy ze środków PFRON, które są w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Dlaczego NIE, Fundację Wielkie Rzeczy i Fundację Wspieraj Lokalnie oraz Stowarzyszenie św. Dominika Biskupa, Pomorską Fundację na Rzecz Pieczy Zastępczej Ania oraz wolontariuszy i ekspertów.

Projekt „Idę do pracy” – dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Adapa, Fundację Dogtor, Gdyńską Fundację Dom Marzeń oraz Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami przy wsparciu innych gdyńskich organizacji pozarządowych i partnerów z otwartego rynku pracy.


Program wydarzenia:


10:30 – 10:45 Uroczyste otwarcie forum

10:45- 11:00 Prezentacja i podsumowanie projektu „Idę do pracy”

11:05- 11:20 Prezentacja i podsumowanie projektu „Zaopiekowani”

Przerwa i odwiedzanie stanowisk organizacji, konsultacje

12:00- 12:40 Debata o wsparciu dla rodziców osób z niepełnosprawnościami

12:45- 13:25 Debata o sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

13:30 Zakończenie forum


Podczas wydarzenia dostępne będą stoiska wystawiennicze gdyńskich organizacji oraz stanowiska ekspertów.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy przez link:
https://app.evenea.pl/event/gdynskieforum/