Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Zespół projektu Zaopiekowani i zaprasza Was na bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzeństwa, przyjaciół, bliskich.

Miejsce spotkań: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „ja sam” ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni.
Zajęcia trwają 90 minut.

Prowadzi je pedagog specjalny oraz terapeuta integracji sensorycznej, który w swojej pracy kieruje się zasadą holistycznego podejścia do każdego dziecka.
W pracy terapeutycznej wykorzystuje różne metody usprawniające sprawność motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej: lepimy, brudzimy się, malujemy cała powierzchnia dłoni, wykorzystujemy różne przedmioty do tworzenia.
Każda praca wykonana przez dziecko jest dziełem sztuki.


Cykl zajęć koordynuje Beata Potocka- prosimy o zgłoszenia udziału na numer telefonu: 609 935 288


Obowiązuje limit miejsc.Bardzo liczymy na kontakt z Wami, też w przypadku, gdy będziecie potrzebowali odwołać swój udział, aby inna rodzina mogła skorzystać.
Podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką rodziców/ opiekunów.
Projekt „Zaopiekowani” – wsparcie rodziców, opiekunów, rodzeństwa dzieci i zależnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem narzędzi z obszarów fizjoterapii, rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej (w tym kulturalnej) oraz zawodowej finansujemy ze środków PFRON, które są w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.